Jump to main content

Vedení společnosti

Pavel Foltýn
Jednatel společnosti
tel.: +420 602 406 602
e-mail: pavel.foltyn@saferoad.cz

Dita Hanusová 
Ředitelka obchodu a marketingu
tel.: +420 602 125 508
e-mail: dita.hanusova@saferoad.cz

Pavla Bednářová
Ekonomická manažerka 
tel.: +420 602 854 586
e-mail: pavla.bednarova@saferoad.cz

Hana Šišková
Prokuristka, manažerka ISŘ
tel.:+420 721 370 355
e-mail: hana.siskova@saferoad.cz

Robert Borovanský
Ředitel divize dopravního značení 
tel.: +420 727 837 488
e-mail: robert.borovansky@saferoad.cz

Jana Kašparová
Ředitelka divize svodidla
tel.: +420 602 486 618
e-mail: jana.kasparova@saferoad.cz